Fakta om syrsor

Syrsor är mysigt att lyssna på, tycker i alla fall jag. Här är några snabba fakta om dem:

  • Syrsan är en insekt tillhörande ordningen rätvingar
  • I Sverige finns det ca. 40 arter
  • De två vanligaste är hussyrsan och mullvadssyrsan
  • Endast hussyrsan klassas som skadedjur
  • Syrsor ”sjunger ”genom att gnida vingarna mot varandra
  • Hussyrsan är aktiv på natten
  • En hona kan kläcka mellan 100 – 200 ägg
  • Äggen är färdigutvecklade efter 2 – 4 veckor (maj/juni)
  • Syrsor lever främst i jorden och på varma platser
  • Hussyrsor äter organiska livsmedel

Syrsor känns igen på sina långa antenner, de långa och tunna analspröten, och att honan har ett långt äggläggningsrör. Äggen läggs i marken.

Mullvadssyrsan har kraftiga framben som är specialicerade för att gräva i jorden.

12 Sep 2022