Det finns olika typer av bra ledare!

Ofta kan man se artiklar som pratar om bra ledare och dåliga ledare och jämför dem med varandra. Här tittar vi istället på två olika typer av ledarskap som båda är bra men som ser lite olika ut och som har olika nivåer i hur bra de är. Detta är inte en komplett ledarskapsguide utan mer en kort beskrivning på hur olika ledarskap fungerar och hur man kan använda sig av detta för att få gruppen att röra sig åt samma håll. 

Auktoritär ledare

En ledare som verkligen bestämmer allt, vill ha full kontroll och som lämnar väldigt lite utrymmer för gruppen att vara med och påverka. Denna typ av ledarskap är ofta ansedd som en av de mindre bra stilarna men det kan finnas behov av att ibland styra med hela handen och vara en bestämd chef. En akutläkare vid en olycka kan inte låta gruppen fatta ett demokratiskt beslut! Man måste dock vara medveten om att man kan fatta fel beslut, då får man inte vara rädd för att erkänna detta och ändra sig.

Demokratisk ledare

Den raka motsatsen till den auktoritäre ledaren, man låter alltid gruppen komma till tals och fattar besluten tillsammans. Det är den dominerande formen av ledarskap just nu och fördelarna med denna typ är att man stärker gruppen eftersom de är med i beslutsgången och får lov att ha inflytande. 

Den absolut bästa ledaren är den som vet hur man använder sig av båda dessa stilar och kan kombinera dem på ett bra sätt. Alla arbetsplaster, skolor och även träningslokaler måste ha en person som både låter alla få inflytande men som vid behov går in och bestämmer helt och hållet själv. 

27 Jan 2017